Schoolspiegel - Hét Zelfevaluatiepakket voor basisscholen

Schoolspiegel is het resultaat van drie jaar onderzoek en experimenteren en komt aan de steeds groter wordende noodzaak om als school aan een actief intern kwaliteitsbeleid te werken.

Het decreet 1 september 2009 betreffende de kwaliteit in het onderwijs, zet een stap in dit kwaliteitsverhaal en legt expliciet de klemtoon voor de bewaking van de kwaliteit van de school op de autonomie en verantwoordelijkheid van de school. Het bouwt verder op de bouwstenen van het decreet van 1991, maar legt een aantal nieuwe accenten die in de toekomst de kwaliteit van ons onderwijs moeten waarborgen.

Wat de externe kwaliteitszorg betreft ligt de bevoegdheid bij de inspectie. Doorlichtingen blijven de kerntaak van de inspectie en worden uitgevoerd op basis van het schooldossier, maar kan de inspectie ook opteren voor gedifferentieerd doorlichten.

Uitgangspunt is dat elke instelling moet voldoen aan stevige kwaliteitseisen: dit houdt minimaal in dat zij de onderwijsreglementering respecteert én haar eigen kwaliteit op systematische wijze onderzoekt en bewaakt. Het belang van beleidsvoerend vermogen om dit te realiseren wordt beklemtoond.

Schoolspiegel kan, met een minimum aan investering en planlast, een belangrijke hulp zijn bij het realiseren van deze interne kwaliteitszorg.

Meer weten ?

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan