Hoe gaat Schoolspiegel in zijn werk?
 1. De bevraging:
  • Gebeurt via het internet Ė kan dus ook thuis gebeuren door de participanten
  • Wordt voorgelegd aan alle groepen die in het schoolgebeuren participeren:
   • interne medewerkers:
    • directie en middenkader;
    • leerkrachten (en andere medewerkers);
    • zorgteam;
    • ondersteunend personeel;
    • administratie;
    • anderen (schoolopzichters, personeel van voor- en/of nabewaking, ...)
   • de klanten:
    • kleuters;
    • leerlingen eerste graad;
    • leerlingen tweede en derde graad;
    • ouders;
    • ouders die geŽngageerd zijn bij de werking van de school.

   De vragen zijn aangepast aan de inbreng die van elke groep kan verwacht worden.
   Het invullen van de vragen neemt gemiddeld 15 minuten in beslag.
 2. De verwerking:
  • Gebeurt binnen de dertig dagen na het afsluiten van de bevraging
 3. Het rapport:
  • EVALUATIE VAN DE SCHOOL (Synopsis)
   Overzichtsrapport voor communicatie met het brede publiek
   1. CIPO
   2. Tevredenheid en welbevinden
   3. Actie
  • BELEID EN ACTIE (werkinstrument voor het schoolteam)
   Rapport voor het korps met suggesties zodat een actieplan kan opgesteld worden
   1. Sterktezwakte analyse
   2. Tevredenheid
   3. Intern en extern perspectief
   4. Suggesties om een actieplan op te stellen
  • BIJLAGEN (werkinstrument voor de directie)
   Rapport voor de directie en met gedetailleerde informatie
   1. Tevredenheid en welbevinden
   2. Cijfergegevens over de antwoorden betreffende beleidvoerend vermogen
   3. Cijfergegevens over de antwoorden van
    1. Directie en middenkader
    2. Personeel
    3. Leerlingen
    4. Ouders
   4. Antwoorden op open vragen
   5. Cijfergegevens over de voorgestelde punten die kunnen opgenomen worden in het actieplan
  • RAPPORT (ouderrapport)
   Rapport voor ouders en externen
   1. Sterktezwakte analyse
   2. Tevredenheid

Bijkomende info

Wat is de planlast voor de school?

 1. Vooraf: communicatie en motivatie van alle participanten in het schoolgebeuren
 2. Tijdens de bevraging: begeleiding van sommige deelnemers
 3. Na ontvangst van de analyse: uitgebreide communicatie van de rapporten

Wat zijn de voordelen voor de school?

 1. Een basis voor een gestructureerde aanpak van integrale kwaliteitszorg
 2. Een actieplan gebaseerd op wetenschappelijke gegevens
 3. Een uitstekend voorbereiding op de eerstvolgende doorlichting

Wat zijn de kosten voor een school?

 1. Voor een individuele school is de prijs € 300 (€ 600 voor de XL versie)
 2. Er worden kortingen verleend voor gezamenlijke aankopen (scholengemeenschappen, ...)
 3. Het is aangeraden de zelfevaluatie om de drie jaar te organiseren; overeenkomsten hierover geven ook aanleiding tot kortingen.

Download de bestelbon voor Schoolspiegel

Download voorbeeldrapporten

Screenshots vragenlijstKlik hier om naar de vragenlijst te gaan